Werken  als tegenexpert? Een tegenexpertisebureau behartigt de de rechten en belangen van de verzekerde. Gezien de toenemende vraag naar tegenexpertises, zijn experisebureaus reglematig op zoek naar enthousiaste schade-experts.

Werken voor een expertisebureau

Tegenexpitisebureaus voeren voornamelijk tegenexpertises uit binnen het kader van de brandverzekering uit (brandschade, waterschade, stormschade,…).

De taak van een tegenexpert is het opstellen van de verliesstaat van de verzekerde, de schade toetsen aan de polis voorwaarden en de belangen behartigen, om zo de optimale schadevergoeding voor de verzekerde te bekomen. Wat bijna niemand weet is dat je bij alle schadegevallen in het kader van je brandverzekering het recht hebt om een eigen expert of een tegenexpert aan te stellen? Wat de mensen ook niet weten is dat deze dienstverlening wordt vergoed door je verzekeringsmaatschappij en jou eigenlijk dan ook niets kost.

Meer over de brandexpertise

Bij een brandexpertise betaalde vroeger iedere partij, brandverzekeraar en verzekerde, haar expert. De expert van de klant wordt in het jargon ook wel eens tweede of tegenexpert genoemd. Diende er destijds een derde expert aangesteld te worden om definitief uitsluitsel te krijgen over de schadebegroting of aansprakelijkheid, dan werden de kosten van deze expert door elke partij voor de helft ten laste genomen. De kosten van de expert van de verzekerde betaalde de brandverzekeraar volgens zijn polisvoorwaarden, conform het barema dat binnen de beroepsvereniging van verzekeraars, vastgelegd werd.

De schaderegeling in brand eenvoudige risico’s onderging de laatste jaren heel wat wetswijzigingen. Over de toepassing ervan lopen de meningen uiteen. “Brandverzekeraars en hun afdeling rechtsbijstand zijn karig met informatie.”,  Nochtans zijn de veranderingen belangrijk.

TIPS  BIJ BRAND-, WATER- OF STORMSCHADE

1. Doe er alles aan om de ernst en de omvang van de schade te beperken.
2. Meld het schadegeval zo snel mogelijk aan je makelaar en/of verzekeraar.
3. Stel je eigen expert aan zodat je die meteen kan helpen en begeleiden.
4. Neem zo veel mogelijk foto’s van de opgelopen schade.
5. Maak een lijst op van de beschadigde goederen inclusief de geschatte herstellingskosten.
6. Kopieer alle documenten om discussies of misverstanden achteraf te vermijden.
7. Werp niets weg voordat de expert de schade is komen vaststellen.

Thuiswerk gezocht?

Wil jij bijverdienen met thuiswerk?

Thuiswerk heeft heel wat voordelen. Soms is het fijn om samen met collega’s te werken in een bedrijf, maar je inkomen verdienen met thuiswerk is voor veel mensen een droom. Van thuis uit werken wil onder zeggen: geen files, zelf je uren kunnen bepalen, meer tijd voor de kinderen en meer vrijheid. Werken van thuis uit is voor veel mensen ideaal.

Mindset.online
Augustijnenlaan 77
BE – 2200 – Herentals
0468 14 15 82
E info@mindset.online

 


Onweders, overstromingen, storm- en hagelschades … Het gebeurt meer en meer. Gelukkig zijn deze waarborgen verplicht opgenomen in de brandverzekering. Dat bespaart al veel materiële leed Maar er is een verschil tussen verzekerd en goed verzekerd zijn. Juist daar maakt je verzekeringsmakelaar het verschil.

En dit gebeurt al bij het afsluiten van het verzekeringscontract, het opvolgen ervan tot het regelen van een schadegeval.

Hoewel de ‘natuurrampen’ verplicht opgenomen zijn in de brandverzekering, zijn er toch wat verschillen tussen de verzekeringsmaatschappijen. Zijn de tuinmeubelen al dan niet gedekt? Of wat met de schade aan het zwembad? In welke mate zijn de zonnepanelen gedekt? Bij wateroverlast, in welke mate zijn de goederen in de kelder verzekerd? Voor welk kapitaal moet het gebouw en  en de inhoud verzekerd worden? In functie van je situatie stelt je verzekeringsmakelaar de juiste verzekering met de juiste dekkingen voor. Dit geldt ook wanneer het risico in de loop van de tijd wijzigt. Je bouwt een tuinhuis of installeert een zwembad en zonder dat je het beseft, is het risico gewijzigd en moet er eventueel een aanpassing gebeuren in de brandverzekeringspolis.

Bij schadegeval maakt je verzekeringsmakelaar dan weer het verschil door als het ware een ‘sherpa’ te spelen in de aangifte, de opvolging en de regeling van het schadegeval. Een telefoontje naar je makelaar is bij een stormschade dikwijls al voldoende om het dossier in gang te zetten. Je kan je makelaar natuurlijk wel helpen om foto’s te nemen van de beschadigde goederen, de facturen ervan op te zoeken en als ‘een goede huisvader’ voorzorgsmaatregelen te nemen om meer schade te vermijden. We denken bijvoorbeeld aan het bedekken met plastiek van beschadigde ruiten.

Je makelaar waakt over de regeling van de schade en zal in bepaalde gevallen je aanraden om een tegenexpert aan te stellen wanneer blijkt dat de schaderegeling niet voldoende is. Je verzekeringsmakelaar is onafhankelijk en is niet in loondienst bij een verzekeringsmaatschappij.

tegenexpertise tegenexpertise brand tegenexpertise betekenis tegenexpertise auto tegenexpertise brandverzekering tegenexpertise stormschade tegenexpertise verzekering tegenexpertise wagen tegenexpertise waterschade auto totaal verlies tegenexpertise betaald ag kosten tegenexpertise na brand brandpolis ag tegenexpertise ervaring tegenexpertise expertise en tegenexpertise expertise tegenexpertise expertise tegenexpertise auto hoe snel kan een tegenexpertise gebeuren maximum kosten tegenexpertise onwettelijk na alcoholcontrole tegenexpertise niet akkoord met tegenexpertise perte totale tegenexpertise plafond kosten tegenexpertise onwettelijk tandartsen tegenexpertise tegenexpertise aanvragen tegenexpertise afkeuring slachthuis nederland tegenexpertise auto bilzen tegenexpertise beringen tegenexpertise betreffende bewindvoering tegenexpertise bij brand tegenexpertise bij brand welk tegenexpertise bloedproef tegenexpertise brand waterschade stormschade brandverzekering gillis expertises tegenexpertise fiets tegenexpertise is niet bindend tegenexpertise kosten tegenexpertise laten uitvoeren tegenexpertise pertotal tegenexpertise peter tegenexpertise review tegenexpertise schade woning tegenexpertise verzekeringen na brand tegenexpertise west vlaanderen tegenexpertise.be uit tegenexpertise v uitvoeren van tegenexpertise na brand verzekering betaalt niet na tegenexpertise verzekeringen schade kosten tegenexpertise verzekeringen schade kosten tegenexpertise plafond onwettelijk verzekeringen tegenexpertise beperking terugbetaling verzekeringen tegenexpertise beperking terugbetaling onwettelijk wie betaald tegenexpertise na brand wie betaalt tegenexpertise wie betaalt tegenexpertise auto tegenexpertise tegenexpertise brand tegenexpertise betekenis tegenexpertise auto tegenexpertise brandverzekering tegenexpertise stormschade tegenexpertise verzekering tegenexpertise wagen tegenexpertise waterschade auto totaal verlies tegenexpertise betaald ag kosten tegenexpertise na brand brandpolis ag tegenexpertise ervaring tegenexpertise expertise en tegenexpertise expertise tegenexpertise expertise tegenexpertise auto hoe snel kan een tegenexpertise gebeuren maximum kosten tegenexpertise onwettelijk na alcoholcontrole tegenexpertise niet akkoord met tegenexpertise perte totale tegenexpertise plafond kosten tegenexpertise onwettelijk tandartsen tegenexpertise tegenexpertise aanvragen tegenexpertise afkeuring slachthuis nederland tegenexpertise auto bilzen tegenexpertise beringen tegenexpertise betreffende bewindvoering tegenexpertise bij brand tegenexpertise bij brand welk tegenexpertise bloedproef tegenexpertise brand waterschade stormschade brandverzekering gillis expertises tegenexpertise fiets tegenexpertise is niet bindend tegenexpertise kosten tegenexpertise laten uitvoeren tegenexpertise pertotal tegenexpertise peter tegenexpertise review tegenexpertise schade woning tegenexpertise verzekeringen na brand tegenexpertise west vlaanderen tegenexpertise.be uit tegenexpertise v uitvoeren van tegenexpertise na brand verzekering betaalt niet na tegenexpertise verzekeringen schade kosten tegenexpertise verzekeringen schade kosten tegenexpertise plafond onwettelijk verzekeringen tegenexpertise beperking terugbetaling verzekeringen tegenexpertise beperking terugbetaling onwettelijk wie betaald tegenexpertise na brand wie betaalt tegenexpertise wie betaalt tegenexpertise auto tegenexpertise tegenexpertise brand tegenexpertise betekenis tegenexpertise auto tegenexpertise brandverzekering tegenexpertise stormschade tegenexpertise verzekering tegenexpertise wagen tegenexpertise waterschade auto totaal verlies tegenexpertise betaald ag kosten tegenexpertise na brand brandpolis ag tegenexpertise ervaring tegenexpertise expertise en tegenexpertise expertise tegenexpertise expertise tegenexpertise auto hoe snel kan een tegenexpertise gebeuren maximum kosten tegenexpertise onwettelijk

Ook andere verzekeringen komen tussen…

Het is niet enkel de brandverzekering die tussenkomt bij schade ten gevolge van onweders.

In sommige gevallen zal je familiale verzekering tussenkomen wanneer bijvoorbeeld pannen van je dak schade aanrichten bij de buren. In dit geval zal de brandverzekering in de eerste plaats tussenkomen en nadien verhaal plegen op je familiale verzekering.

Is er bijvoorbeeld hagelschade aan je voertuig, dan zal je omniumverzekering tussenkomen. Veroorzaakt een storm bijvoorbeeld een verkeersongeval en is er een lichamelijke schade, dan komt de verkeersongevallenpolis tussen.

Sinds 2007 zit in de brandverzekeringen voor woningen en handelszaken standaard een dekking natuurrampen. U bent daardoor verzekerd voor de schade aan uw woning door overstroming van rivieren of beken en een dijkbreuk, maar ook door het overlopen of het opstuwen van de openbare riolen.
Een erkenning als natuurramp door de overheid of het KMI is hierbij dus niet nodig. (alhoewel de politici hier vaak mee willen uitpakken)

Het spreekt voor zich dat de schade die aan de verzekerde goederen wordt veroorzaakt, gedekt is. Maar de dekking slaat ook op aanvullende waarborgen, zoals de opruimings- en afbraakkosten, de huisvestingskosten als uw woning onbewoonbaar is.  Let hierbij op dat je niet zomaar op hotel kunt gaan, want immers het tijdelijk logis komt in aanmerking voor vergoeding.  Meestal in afwachting van een terugkeer of naar een tijdelijk ander verblijf zoals een huurwoning of huurappartement in afwachting van herstelling.

De kosten die u als goede huisvader maakt om de gevolgen van een schadegeval te beperken worden ook vergoed.

Eigenaars krijgen doorgaans een vergoeding in nieuwwaarde voor het gebouw. Dat is wat nodig is om uw woning te herstellen of opnieuw te bouwen, zelfs al zijn de bouwprijzen intussen al fors gestegen.  Eventuele nieuwe, duurdere bouwnormen worden door de meeste verzekeraars extra vergoed!

Huurders nemen voor de gebouwschade best contact op met de eigenaar, die op zijn beurt zijn verzekering verwittigt.

De meeste mensen verzekeren met hun woningverzekering ook hun inboedel. Daarmee is de overstromingsschade aan de spullen in uw huis verzekerd.
Gooi zeker niks weg vooraleer de expert van de verzekeraar is langs geweest.